No kan du stemma!

Om du ikkje har høve til å stemma i den ordinære perioden for førehandsrøysting eller på valdagen, kan du nytta høvet allereie no i Kommunetunet i Eikelandsosen eller på Rådhuset i Os. Tidleg førehandsstemming er eit tilbod for å sikra at alle veljarar som ønskjer det, skal få avgi stemme.

I Fusa kan du stemma i Kommunetunet i Eikelandsosen i opningstida, som er kl. 9-14.30 måndag til fredag, til og med 9. august.

To val

Du kan stemma både til kommunestyret for Bjørnafjorden kommune og fylkestinget i Vestland. Til begge vala kan du stemma på lister med namn på alle kandidatane. 

Hugs at dersom du vil stemma både ved kommunevalet og fylkestingsvalet, må du gjera det samtidig.

Vanleg førehandsstemming og valdag

Perioden for vanleg førehandsstemming er 12. august til 6. september. Valdagen er måndag 9. september.

Hugs å ta med legitimasjon når du skal stemma

Veljarar som ikkje er kjende for røystemottakar, må visa gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er bankkort med bilete, posten sitt ID-kort, førarkort eller pass. Du treng ikkje valkort. 

Nordmenn busett i utlandet

Nordmenn som bur i utlandet, kan også stemma no. For meir informasjon om dette, sjå her.

Godt val!  

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 29.07.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30