Vedtak om kommunal forskrift

Fusa kommunestyre har den 22.06.2017 vedteke:

Kommunal forskrift i Fusa for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Kriterium og venteliste.

 

Forskrifta trer i kraft 1.juli 2017 og er kunngjort i Norsk Lovtidend .

Publisert av Heidi Chatrine Bergesen. Sist endra 03.07.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30