Varsel om oppstart av detaljregulering Kvålsvågen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av detaljregulering for Kvålsvågen, del av gbnr 27/6 i Fusa kommune.

Sjå oppstartsbrev (PDF, 135 kB) og plankart. (PDF, 2 MB)

Publisert av Heidi Chatrine Bergesen. Sist endra 08.12.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30