Vallister til kommunevalet til ettersyn

Åtte parti har sendt inn framlegg til vallister for kommunestyrevalet i Fusa. Desse ligg no til ettersyn. Valdagen er måndag 14. september.

 8 parti har sendt inn forgrunnsslag til valliste ved kommunestyrevalet i Fusa kommune 14. september 2015:

Arbeidarpartiet 
Fremskrittspartiet 
Høgre 
Kristeleg Folkeparti 
Miljøpartiet Dei Grøne 
Senterpartiet 
Sosialistisk Venstreparti 
Venstre
 
 
Dokumentra ligg også til ettersyn i ekspedisjonen/biblioteket i Kommuneuntet.
Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 10.04.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30