Ungdomstiltak 2015

Fusa ungdomsråd lyser ut tilskotsmidlar til ungdomstiltak for 2015. Søknadsfrist er 1. mai. Søknaden skal fremjast elektronisk på søknadsskjema for kulturføremål.

Tilskota skal gå til:

  • Lag og organisasjonar som fremjar fritidstilbod i Fusa
  • Positive miljøtiltak for barn og ungdom
  • Fellesformål og ikkje enkeltpersonar

Ein skal nytta elektronisk søknadsskjema som ligg tilgjengeleg på Fusa kommune si heimeside: søknadsskjema for kulturføremål.Søknadsfrist er 1. mai 2015. Dei som får tilskot må levera rekneskap for bruken av pengane innan 30. juni 2016.

Fusa ungdomsråd fordeler tilskota til ungdomstiltak i sitt siste møte før ferien 2. juni.

Spørsmål om ordninga kan rettast til kulturleiar Erik Vangsnes, epost: erik.vangsnes@fusa.kommune.no

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 13.04.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30