Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknadsfrist i 2013 for SMIL-tilskot er 2. april.

Søknaden skal leverast på eige skjema og sendast til: Bjørnefjorden landbrukskontor v/Fusa kommune, Postboks 24, 5640 Eikelandsosen, eller leverast på landbrukskontoret. For søknadsskjema og informasjon om tilskotsordninga, sjå Statens landbruksforvalting si heimeside www.slf.dep.no, eller ta kontakt med landbrukskontoret på telefon: 56580140

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 22.03.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30