Skogdag på Baldersheim

Laurdag 19. oktober kl 11 vert det skipa til skogdag på Baldersheim. På programmet står m.a. vedlikehald av skogsvegar, planting/ungskogpleie, skogplanar og skogskaffi. Tilskiparane er Midthordland skogeigarlag, Tysnes skogeigarlag og Bjørnefjorden landbrukskontor. 

Korleis finna fram?

Staden for arrangementet er merka frå Fv 121 på Baldersheim. Oppmøtetidspunkt er kl 11.

Program

Landbrukskonsulent Johan Bergerud informerer om planting og ungskogpleie. Jan Ivar Rydland tek for seg skogplanar for Tysnes og Fusa.

Vedlikehald av skogsvegar står òg på programmet. Her deltek Solberg Mek. og viser krattknusar og flishoggar.

Det vert òg servert skogskaffi og noko å bita i.

Alle interesserte er velkomne!  

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 15.10.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30