Rullering av trafikksikringsplan - offentleg ettersyn

Utval for plan og miljø har i medhald av plan- og bygningslova (UPM-sak 061/15) vedteke å leggja framlegg til trafikksikringsplan for Fusa kommune 2016-2019 ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL §§ 5-2 og 11-14. Høyringsfristen er 6 veker.

Framlegget er tidlegare sendt høyringsinstansane. 

Eventuelle merknader skal sendast til Fusa kommune innan 6 veker frå denne kunngjeringa. Bruk digitalt skjema for høyringsuttale.

Lenker:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 07.04.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30