Reviderte vedtekter for barnehagane i Fusa kommune - høyring

Formannskapet vedtok i møte 03.02.2016 å leggja framlegg til reviderte vedtekter for barnehagane i Fusa kommune ut på høyring. Høyringsfristen er 16.03.2016. Bruk digitalt skjema ved innsending av merknader/høyringsuttale.

Vedtektene er reviderte for å vera i samsvar med barnehagelov, forskrift om foreldrebetaling og budsjettvedtaket frå 17.12.2016. Endringane gjeld frå 01.08.2016. Endringa i punkt 11-6 er lovbestemt og difor allereie sett i verk.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 11.02.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30