Reguleringsplanendring for Leirvikjo, Engevik


Endringa gjeld justering av naust med parkeringsplassar og veg ned til området. Dette er vist på vedtlagte endringsforslag (PDF, 2 MB).
Naboar og eigarar innanfor planområdet får lysing og sakspapir tilsendt i posten.

For eventuelle kommentarar og interesser i området ta kontakt med:
Byggadministrasjon Harald Bjørndal a.s
postboks 103
5649 Eikelandsosen

tlf 56581130, epost: post@byggadmin.no

Publisert av Fredrik Thorsen. Sist endra 07.02.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30