Reguleringsplan for Hotell/ fritidsanlegg, Skjørsand til høyring og off. ettersyn

Utval for plan og miljø har i møte 20.09.2012 vedteke å senda reguleringsplan for Hotell/ fritidsanlegg, gbnr 40/3 m.fl, Skjørsand på høyring og til offentleg ettersyn.

Planområdet ligg på nedre Skjørsand og er på omlag 25 da. I aust og søraust grensar det til LNF-område, bustadområde i sørvest og vest og til sjø i nord.
Planområdet inneheld område for hotell/ fritidsanlegg/ overnatting, friluftsområde, småbåtanlegg i sjø, badeområde på sjø og land, kommunal veg, interne tilkomstvegar og parkering.

Eventuelle merknader skal sendast til postkasse@fusa.kommune.no, eller til Fusa kommune. postboks 24, 5649 Eikelandsosen. Planframlegget er lagt ut til offentleg ettersyn på Kommunetunet, ekspedisjonen i Eikelandsosen.

Reguleringsplan (PDF, 402 kB)
Føresegner (PDF, 298 kB)
Skildring m/ ROS-analyse (PDF, 26 MB)
Fotomontasjar (PDF, 9 MB)
Kulturminnedokumentasjon (PDF, 14 MB)


Publisert av Inge Kaldestad. Sist endra 22.11.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30