Reguleringsplan for fv552 - parsell Gjerdevik


Føremålet med planlegginga er breiddeutviding av fylkesvegen til same standard som ved tidlegare utbetringar.

Reguleringsplan (PDF, 381 kB), planskildring (PDF, 808 kB), føresegner (PDF, 29 kB), ROS-analyse (PDF, 431 kB), støyrapport (PDF, 5 MB) og geologirapport (PDF, 4 MB).

Profilar: Lengdeprofil (PDF, 57 kB) og tverrprofil (PDF, 50 kB)

Publisert av Fredrik Thorsen. Sist endra 07.02.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30