Reguleringsplan for FV 121 v/Søre Fusa skule på Baldersheim er godkjend

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 13.12.2018 godkjend detaljregulering for fv.121 v/Søre Fusa skule på Baldersheim. Planen legg til rette for utbetring av fortau, kryss og busshaldeplass, og tek utgangspunkt i trafikksikringsplan for Fusa kommune. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist: 18.02.2019.

Sjå vedtak og plan for gnr. 107 bnr. 1 m.fl. – Baldersheim:

Andre vedlegg:

Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Klager

Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Fusa kommune innan 18.02.2019:

  • E-post: post@fusa.kommune.no
  • Brev: Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen
 
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 24.01.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30