Reguleringsendring Kletten hytte- og bustadfelt

Fusa kommune legg reguleringsendring for del av Kletten hytte- og bustadfelt, del av gnr 84 bnr 1, Tuft, ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden 18.11.-31.12.2015.

 
Reguleringsendringa omfattar utviding av den delen som gjeld hyttefeltet med inntil 5
hyttetomter i del av opprinneleg plan, jf. vedtak med saksframstilling.
 
Evt. merknader skal sendast innan 6 veker frå denne kunngjeringa:
  • e-post: postkasse@fusa.kommune.no
  • brev: Fusa kommune, postboks 24, 5649 Eikelandsosen

Planframlegget er også lagt ut til offentleg ettersyn i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Lenker:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 19.11.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30