Politiske møte 18. april

Valstyret har møte 18.04.2017 kl 14.00. Møtestad: Kommunetunet. Sjå sakspapir.

Arbeidsgruppe har møte 18.04.2017 kl 16.00. Møtestad: Kommunetunet. På saklista står utsett sak nr 17/2017 frå kommunestyret: Reglement for godtgjersle til folkevalde – framlegg til endringar – ny handsaming (PDF, 2 MB)
og saksframlegg til møtet 18.04 (PDF, 41 kB).

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 12.04.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30