Politisk møterunde i veke 48

Det er politisk møterunde i veke 48 der m.a. budsjett og økonomiplan er saker på dagsorden.

Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne:
Tysdag 27.11 kl 17.00 i Kommunetunet.
Hovudtema vert budsjett og økonomiplan for kommunen. Rådet ser på økonomi/konsekvensar for brukarane.
Rådet inviterer alle interesserte til å koma på møtet.

Ungdomsrådet:
Tysdag: 27.11. kl: 11.30
Stad: Kommunetunet

Utval for plan og miljø:
Torsdag: 29.11. kl: 16.00
Stad: Kommunetunet

Formannskapet:Fredag: 30.11. kl: 08.30
Stad: Kommunetunet

Medlemsmøte i partia vedkommande utvalssakene:
Mandag 26.11. på Kommunetunet, Eikelandsosen kl 19.00

Fullstendig sakslister på oppslagsplassane i kommunen.
Saksliste m/sakspapir er utlagt på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen og på heimesida; www.fusa.kommune.no under Politiske saker.Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 23.11.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30