Planprogram til kulturplan på høyring

Fusa kommune legg ut til offentleg ettersyn framlegg til Planprogram for Kommunedelplan for kultur 2016-2027, (PDF, 149 kB) med heimel i PBL § 5-2 og § 11-3 . Høyringsfristen er sett til 1. september 2016. Det vert samstundes varsla om oppstart av planarbeidet, etter PBL § 11-12.

Føringar som vart vedtekne som tillegg i F-sak 46/16 er innarbeidde i siste avsnitt under pkt 4.3 Folkehelse.

Plandokumenta ligg også til ettersyn i Kommunetunet.

Spørsmål i saka kan de retta til vår prosjektleiar Erik Vangsnes, tlf 56580153 eller per epost til erik.vangsnes@fusa.kommune.no.
 
Høyringsuttalar skal sendast inn via digitalt høyringsskjema. Saksnr: 16/1148.
Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 30.06.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30