Oppstart av detaljregulering Vinnesbruddet gbnr. 78/4

Planprogram for detaljregulering av Vinnesbruddet, gbnr. 78/4, vert med dette lagt på høyring og til offentleg ettersyn, jf. vedtak i utval for plan og miljø, sak 29/2016. Høyringsfrist er sett til 15.08.2016

Høyringsuttalar skal sendast til:

  • Byggadministrasjon Harald Bjørndal
  • E-post: post@byggadmin.no
  • Brev: Postboks103, 5649 Eikelandsosen
  • Tlf: 56 58 11 30

Høyringsdokument:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 09.06.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30