Oppnemning av meddommarar frå Fusa

Kommunestyret i Fusa vil i møte 16. 06.2016  oppnemna meddommarar til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020. Forslag til meddomarar (PDF, 42 kB) vert òg lagt ut på biblioteket (Kommunetunet) til allminneleg i to veker frå 25.05.2016  til 09.06.2016 kl 15.00.

Innvendingar mot forslaga må sendast til Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen eller postkasse@fusa.kommune.no og vera mottekne av kommunen innan 09.06.2016 kl 15.00.  

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 27.05.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30