Opplæring for vakter, arrangørar og skjenkestyrar

Opplæring for vakter, arrangørar og skjenkestyrarar onsdag 23.05.2012 kl 18.00-21.00 i Kommunetunet Eikelandsosen.

I samsvar med vedteken rusmiddelpolitisk handlingsplan arrangerer Fusa kommune - i samarbeid med skjenkekontrollen og politiet - kurs i alkohollova. Andre tema vert m.a. beredskap og konfliktløysing.

Påmeldingsfrist: tysdag 22.05.2012 kl 12.00.
Påmelding til: postkasse@fusa.kommune.no, telefon 56 58 01 00 eller telefaks 56 58 01 02.

Rådmannen


Publisert av Inge Kaldestad. Sist endra 04.05.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30