Ope møte i Kommunestyret 15. oktober 2015

Fusa kommunestyre har sitt siste møte i denne valperioden torsdag 15.10.2015 kl 15.00. Møtet finn stad i gymnastikksalen på Fusa ungdomsskule i Eikelandsosen og er ope for alle interesserte.

Sakliste med sakspapir vert publisert på heimesida og lagt ut på biblioteket i Kommunetunet i veka før møtet.

Det vert medlemsmøte i dei politiske partia vedkomande dei politiske sakene måndag 12.10.2015 kl 19.00 i Kommunetunet i Eikelandsosen. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 07.10.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30