Områdeplanen for Samnøy industriområde er godkjend

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 13.12.2018 godkjend områderegulering for Samnøy industriområde. Planen legg til rette for ny regional tømmerkai, nye næringsområde og ny infrastruktur med tilkomstveg. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist: 18.02.2019.

Sjå vedtak og plan for gnr.12 bnr. 3 m.fl. - Samnøy:

Andre vedlegg:

Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Klager

Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Fusa kommune innan 18.02.2019:

  • E-post: post@fusa.kommune.no
  • Brev: Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 23.01.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30