Områdeplan for Samnøy industriområde

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 15.03.2018 vedteke å leggja Områdeplan for Samnøy industriområde ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i pbl §§ 12-1, 12-10 og 12-11. Bruk digitalt skjema for høyringsuttale, og merk med saksnr 17/787. 

Føremålet med planen er ny regional tømmerkai, nye næringsområde og ny infrastruktur med tilkomstveg. Det vert i tillegg gjennomført ei oppdatering av eksisterande planar innafor planområdet.
I det vidare planarbeidet ønskjer kommunen å leggja til rette for ei lita utfartsparkering i planområdet, då ny vegframføring ut på halvøya vil opne turterreng. Dette går fram av vedtaket frå 15.03.2018.
Nedanfor finn du dokumenta som er til høyring saman med andre vedleggsdokument. Dette er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen. Høyringsfrist: 11. Mai.
 
Høyringsdokument:
 
Vedlegg:

Merknadsskjema for oppstart  (PDF, 28 kB)

Publisert av Heidi Chatrine Bergesen. Sist endra 23.03.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30