Norwegian language course - norskkurs

Do you want to learn or be better in Norwegian language, or do you know somebody who needs it? Vaksenopplæringa (adult aducation) in Fusa offers a Norwegian language course for adult foreigners. More information on Monday August 22nd at 18:00 in Fusa ungdomsskule library.

Vil du lære eller bli bedre i norsk? Eller kjenner du noen som trenger det? Vaksenopplæringa i Fusa tilbyr norskkurs for voksne utlendinger/fremmedspråklige. Det er informasjonsmøte mandag 22. august kl 18 på Fusa ungdomsskule, biblioteket.

Autumn semester/høstsemester 2016:

We offer a course in different levels: beginner (level A1), intermediate (level A2) and advanced (level B1).

Vi tilbyr kurs på ulike nivå: nybegynner (nivå A1), middels (nivå A2) og viderekomne (nivå B1).

Admission/adgang:

If you are interested in applying for the course, please meet in person to get all the necessary information.

Dersom du er interessert i å søke på kurset, ver vennlig og møt opp for å få nødvendig informasjon.

  • Place/Sted: Fusa ungdomsskule (junior secondary school) library/biblioteket
  • Time/Tid: Monday, August 22nd at 18:00/mandag 22. august klokka 18.00
  • Everybody's welcome!/Alle er velkommen!
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 22.08.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30