Namn på ny idrettshall

Kva skal den nye hallen for idrett og aktivitet heita? Finn oss på facebook "Fleirbrukshall Bjørnafjorden" og kom med ditt forslag eller send e-post til: post@fusa.kommune.no innan 10. oktober.

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 01.10.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30