Møte i valnemnda i veke 44 og 45

Fusa valnemnd har møte i Kommunetunet onsdag 28.10.2015 kl 16.00. Det vert møte i valnemnda også i veke 45, møtedato vert kunngjort seinare. Møta er opne for alle interesserte. Sakliste og sakspapir vert publisert på heimesida og lagt ut til gjennomsyn i biblioteket i Kommunetunet om lag ei veke før møtet.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 21.10.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30