Møte i utval for plan og miljø (UPM) 30. august 2018

Det vert møte i Utval for plan og miljø (UPM) 30.08.2018 kl. 13 i Kommunetunet i Eikelandsosen. Møtet er ope for alle interesserte. Sjå møteinnkalling og sakspapir.

I starten av møtet orienterer ddministrasjonen om pågåande planarbeid og tek opp tråden i aktuelle saker.

Sakspapir

Møteinnkalling og sakspapir er tilgjengelege på heimesida gjennom innsynsordninga: Toppmenypunkt Innsyn/postliste > undermenypunkt Møteplan/politiske sakspapir. Vel gjeldande møte i møteplanen/kalenderen som kjem opp.

Saklister med sakspapir er òg lagt ut til gjennomsyn i biblioteket i Kommunetunet.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 27.08.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30