Møte i kontrollutvalet 28. mars 2019

Det vert møte i kontrollutvalet i Fusa torsdag 28.03.2019 kl. 10 på Kommunetunet i Eikelandsosen. Møtet er  ope for alle interesserte. Følg denne lenka til møteinnkalling og sakspapir. Der må du klikka på utvalsnamnet: Kontrollutvalet. Då får du opp ei liste med kontrollutvalsmøta for 2019 og sakspapir/møteprotokollar.

Møtepapira til kontrollutvalet er ikkje produserte av Fusa kommune. Me må difor "gå utanom" det vanlege systemet for publisering av politiske sakspapir for å få dei ut på heimesida. Difor får du ikkje fram desse møtepapira berre ved å klikka på møtedato i den politiske møtekalenderen med oversikt over alle politiske møte i Fusa i 2019.

Publisert av Heidi Chatrine Bergesen. Sist endra 28.03.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30