Møte i adhoc utvalet for investering ungdomskule torsdag 29. juni

Det vert møte i adhoc utvalet som er etablert for å vurdera rehabilitering/nybygg av Fusa ungdomsskule.

Møtestad: Møterommet Fusa ungdomskule, torsdag 29.06. kl 14.00.

Sjå innkalling (PDF, 9 kB)

Ref. møteprotokoll ifrå kommunestyret 27.04.2017

Investering ungdomsskule - prosjekt 1713:

Det blir etablert eit adhoc utval som vurderer rehabilitering/nybygg av Fusa ungdomsskule. Utvalet skal ha 3 politiske representanter og innhenter nødvendig adm. kompetanse fra administrasjonen.

Mandat:
Vurdera rehabilitering av eks. skule.
Vurdera bygging av ny skule på eks. tomt.
Vurdera rehabilitering/kombinasjon av nybygg.
Vurdera bygging av ny ung.skule på annan tomt.
Plusser og minuser skal framleggast for alle alternativa.

 

Utvalet skal også komma med ei anbefalt løysing. Arbeidet skal vera ferdigstilt ut sept. 2017.

 

Medlemer i ad- hoc gruppa:

1. William Lindborg, Ap,
2. Ragnveig Næss, H,
3. Peter -Hans de Zwarte, Sp

 

Varamedlem:
1. Carl Johan Haugen, Frp

 

William Lindborg, Ap, vert leiar

 

Møtegodtgjersle etter pkt 1.2.1 i godtgjerslereglementet. Saka vert elles teke til orientering. 

Publisert av Heidi Chatrine Bergesen. Sist endra 28.06.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30