Møte i ad hoc-utval investering ungdomsskule

Møtetid: 19.09.2017, kl. 17:00-18:00
Møtestad: Møterommet, Fusa ungdomsskule

Saksliste: 

  • Vidare arbeid med å setja opp plussar og minusar for dei ulike alternativa (framhald frå møtet 13.9.)
  • Vurdera rehabilitering av eks. skule.
  • Vurdera bygging av ny skule på eks. tomt.
  • Vurdera rehabilitering/kombinasjon av nybygg.
  • Vurdera bygging av ny ung.skule på annan tomt.

William Lindborg, leiar
Maylin Torgilstveit, ansvarleg sekretær

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 19.09.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30