Midlar til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket

Det er framleis høve til å søkja midlar til rekruttering, likestilling og kompetanseheving for landbruket i Hordaland. Den totale ramma for tilskotet i 2013 er kr 1,2 mill. Våren 2013 vart det gjeve tilsegn for vel kr 620 000, og det står att kr 580 000. Søknadsfrist: 15. september.

 

 

Meir informasjon finn du hjå Hordaland fylkeskommune.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 11.09.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30