Manntal, valkrinsar og førehandsrøysting

Manntalet i Fusa er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med tysdag 16.07. til og med valdagen 09.09. Då kan du kontrollera om du står i manntalet. Sjå utleggingsstader i Fusa (PDF, 83 kB).

Talet på røystekrinsar i Fusa er endra frå 11 til 6 frå og med valet i 2013. Sjå endringane i røystekrinsane (PDF, 83 kB).

Her finn du informasjon om tidlegrøysting, førehandsrøysting og heimerøysting (PDF, 66 kB) i Fusa kommune.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 15.07.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30