Kommunedelplan lagt ut til offentleg ettersyn

Utval for plan og miljø  har i medhald av Plan og bygningslova § 11-14 vedteke å leggja Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2021 ut til høyring og offentleg ettersyn.

Høyringsfristen er sett til 1. februar i 2014. Høyringsdokumenta finn du ved å klikka på overskrifta.
 

Høyringsdokumenta kan du lesa her:

 

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 16.12.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30