Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar for 2018

Kommunale avgifter, gebyr og betalingssatsar for 2018 – vedtekne i kommunestyret 15.12.2017 – finn du på her på heimesida (PDF, 3 MB) og utlagt på biblioteket, Kommunetunet. 

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 28.12.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30