Klima- og miljøtilskot for 2013

Hordaland fylkeskommune har sett av kr 600 000 til innsats for klima og miljø i Hordaland i 2013. No inviterer dei lag og foreiningar, kommunar, bedrifter og andre som i fellesskap ønskjer å medverka til ei miljøvenleg og berekraftig utvikling, til å søkja om støtte. Søknadsfrist: 1. april 2013.  

Sjå annonse frå Hordaland fylkeskommune (PDF, 21 kB)

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på fylkeskommunen si side om tilskotsordninga.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 26.02.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30