Høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan

Reguleringsplan for Håheia, gnr 91 bnr 2 m. fl. i Håvik - høyring og offentleg ettersyn. 

Utval for plan og miljø gjorde 29.11.2012 vedtak om å senda reguleringsplan for Håheia, del av gnr 91 bnr 2 m. fl. i Håvik på høyring og offentleg ettersyn. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Eventuelle merknader skal sendast på epost til postkasse@fusa.kommune.no innan 6 veker frå denne kunngjeringa, dvs innan 09.03.2013. Alternativt kan nyttast Fusa kommune, postboks 24, 5649 Eikelandsosen.

Reguleringsplan (PDF, 716 kB)
Føresegner (PDF, 81 kB)
Skildring m/ ROS-analyse (PDF, 6 MB)

Publisert av Inge Kaldestad. Sist endra 24.01.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30