Høyring for planprogram - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2019 er lagt ut til offentleg ettersyn. Frist til å koma med innspel er sett til 24. august 2012.

Plan og miljøutvalet har i møte 7. juni gjort slikt vedtak:
Framlegg til planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2019 vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglar i Plan- og bygningslov § 4-1 og § 5-2 og det vert samstundes varsla om at planarbeid er starta opp.

Planprogrammet kan du lasta ned her  (PDF, 282 kB)og sjå i papirutgåve i ekspedisjonen i Kommunetunet.

Høyringsfristen er sett til 24. august 2012.

Høyringsuttalar skal sendast til:

Fusa kommune
Boks 24
5649 Eikelandsosen

postkasse@fusa.kommune.no

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 09.07.2012
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30