Høyring: Detaljregulering for Selvågen hyttefelt

 Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 31. mai vedteke å leggja detaljregulering for Selvågen hyttefelt, GBNR. 117/3 ut på høyring og til offentleg ettersyn 2. gong. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova §§ 1-1, 12-10 og 12-11. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale og merk med saksnr. 16/1084. Høyringsfrist: 24. august 2018.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 28.06.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30