Høyring: Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 29.09.2016 vedteke å leggja detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg, GNR/BNR 40/3 m.fl. Skjørsand, ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL §§12 -9,10 og 11. Bruk digitalt skjema for høyringsuttale og merk med saksnr 16/1076. Høyringsfrist: 14. november 2016.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 06.10.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30