Høyring: Detaljregulering for Kvålsvågen naustområde

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 31.05.2018 vedteke å leggja detaljregulering for Kvålsvågen naustområde GNR/BNR. 27/6 ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL §§ 12-10 og 12-11. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale og merk med saksnr. 17/1431. Høyringsfrist: 24. august 2018. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.06.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30