Høyring: Detaljregulering for fv 121 ved Baldersheim skule

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 31. mai vedteke å leggja detaljregulering for fv 121 v/Baldersheim skule ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i PBL §§ 12-10. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale og merk med saksnr. 18/277. Høyringsfrist: 24. august 2018.

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for betre trafikktilhøve ved skuleområdet på Baldersheim.

Nedanfor finn du dokumenta som er til høyring saman med andre vedleggsdokument. Dette er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen. 

Høyringsdokument:

 
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.06.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30