Høyring: Detaljregulering for bustadfelt Stallabrotet øvre

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 har Fusa kommune godkjent å leggja detaljregulering for Stallabrotet - saksnr. 16/1079 - ut på høyring og til offentleg ettersyn. Høyringsfristem er sett til 20.07.2016. Bruk digitalt høyringsskjema for innsending av merknader og uttalar.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 09.06.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30