Høyring: Detaljregulering for bustadfelt Stallabrotet nedre

Utval for plan og miljø (UPM) har i møte 31. mai vedteke å leggja detaljregulering for Stallabrotet nedre bustadfelt, GBNR. 20/76 ut på høyring og til offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova §§ 12-11 og 12-12. Bruk digitalt skjema for høyringsutttale og merk med saksnr. 16/1081. Høyringsfrist: 24. august 2018.

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for sentrumsnære bustader i ulik storleik.

Via lenkene i lista nedanfor finn du dokumenta som er til høyring. Alle dokumenta er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen. Gjennom innsynsordninga skal du og finna høyringsdokumenta og andre vedleggsdokument i UPM-sak 037/2018 frå møtet 31.05.2018.

Oversikt over høyringsdokument:

 

Oversikt over andre vedlegg:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 29.06.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30