Høyring: Barnehage- og skulerute for 2019-2020

Framlegg til skulerute er sendt til høyring for evt. uttale til dei offentlege grunnskulane i Fusa kommune, organisasjonane og skulen sitt rådsorgan representert ved FAU og SU. Andre som ønskjer å uttala seg om høringsutkastet, kan òg senda høyringssvar. Sjå høyringsutkastet. (PDF, 43 kB) Frist: 28.09.2018

Har du spørsmål?

Spørsmål om skuleruta kan rettast til skulefagleg rådgjevar Janne Eik - tlf. 56 58 01 31, e-post: JMEE@fusa.kommune.no

Har du innspel?

Høyringsuttale kan sendast på e-post til kommunen si e-postadressa: post@fusa.kommune.no 

Høyringsfrist: 28.09.2018. 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 11.09.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30