Godkjent reguleringsplan for Leirvikjo

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har kommunestyret  i møte 05.03.2013 godkjend reguleringsplan for Leirvikjo, Engjavik, del av  gnr 99 bnr 44 m. fl – reguleringsendring.
 

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 08.05.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30