Godkjenning av detaljregulering Stallabrotet

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 13.10.2016 godkjend detaljregulering for Stallabrotet øvre gnr 20, bnr 76 m.fl., med plan-ID 1241201204. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9. Klagefrist: 09.11.2016.

Sjå vedtak og plan for gbnr 20/76 m.fl. - detaljregulering for Stallabrotet øvre bustadfelt:

Andre vedlegg:

Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen. 

Klager

Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Fusa kommune innan 09.11.2016:

  • E-post: post@fusa.kommune.no
  • Brev: Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen 
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 19.10.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30