Godkjenning av detaljregulering Lambanesheiane

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12 har kommunestyret i Fusa 15.02.2018 godkjend detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde aust, med plan-ID 1241201706. Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast, jf. PBL § 1-9.

Sjå vedtak og plan for GBNR 24/2 - detaljregulering for Lambanesheiane bustadområde :

Andre vedlegg:

Godkjend plan er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

Klager

Eventuelle klager på vedtaket skal sendast til Fusa kommune:

Publisert av Heidi Chatrine Bergesen. Sist endra 13.03.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30