Godkjend reguleringsplan FV 552 - parsell Gjerdevik

Detaljreguleringsplanen for ein del av FV 552 Fusa-Eikelandsosen, parsell Gjerdevik, er godkjend av kommunestyret. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova § 12-12. Planen med tilhøyrande føresegner og planskildring med ROS-analyse vert med dette kunngjord.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 21.11.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30