Godkjend reguleringsendring Strandvik ind.område/naustområde

15.10.2015 gjorde Kommunestyret vedtak om å godkjenna reguleringsendring – Strandvik industriområde – Naustområde gbnr 89/4, jfr vedtak i Det Kongelege Miljøverndept den 21.desember 2012.

Publisert av Ottar Midtrød. Sist endra 04.12.2015
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30