Godkjend planprogram Vinnesbruddet

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 1-1, 4-1 og 12-9 har kommunestyret i Fusa 16.02.2017 godkjend planprogram for detaljregulering av Vinnesbruddet GBNR 78/4, datert 16.12.2016. 

 

Arbeidet med detaljreguleringa er no starta. Sjå vedtak og planprogram for Vinnesbruddet GBNR 78/4 her:

 
Godkjend planprogram er òg tilgjengeleg i ekspedisjonen i Kommunetunet i Eikelandsosen.

 

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 23.03.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30